Disclaimer

Disclaimer

Met deze website wordt beoogd voorlichting te geven over de onderwerpen die RUBE Handelsonderneming tot haar werkveld rekent. RUBE Handelsonderneming streeft er naar (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen. Als u gebruik maakt van de informatie, dan raadt RUBE Handelsonderneming u aan nader onderzoek te doen of deskundigen te raadplegen. RUBE Handelsonderneming verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat de informatie afkomstig kan zijn van derden, kan RUBE Handelsonderneming echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt RUBE Handelsonderneming geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website. Deze website kan links bevatten of verwijzingen naar websites van derden. Omdat RUBE Handelsonderneming geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan RUBE Handelsonderneming niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.